Restaurangtjänster

Restaurangtjänster


Syftet med mina tjänster för dig som restaurangkund är följande:


  • Ge dig och din personal nya strategier och verktyg för merförsäljning och på så sätt öka din verksamhets omsättning
  • Ge din personal nya verktyg och strategier för att öka effektiviteten i sitt arbete
  • Hjälpa dig att attrahera nya kundsegment
  • Hjälpa dig att få nöjdare kunderI tjänsterna ingår bland annat följande:


  • Handledning av personal för ökad dryckesförsäljning
  • Handledning av personal i serveringshantverk
  • Utbildning av personal i vinkunskap
  • Utformning och kontinuerlig översyn av vinlistor för ständig aktualitet
  • Hjälp vid inköp av viner samt kontakt med vinimportörer samt förhandling med dem för konkurrenskraftiga inköpspriserTryck här för att skicka en förfrågan så skickar jag en offert baserat på det du vill ha hjälp med!